SummaryMapsTestimonies Medias Scientific data
Dist to Epi: 9 km
"earthquake in Georgia, oni."